Inspectierapporten GGD

Kinderopvang Groningen Poppejans - schaatsen KardingeRapportage over kinderopvang Poppejans

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Bent u benieuwd naar de rapportage over Kinderopvang Poppejans?

Hieronder kunt u de rapporten over kinderdagverblijf lezen:

d.d. 05-04-2019 (Gerststraat)

d.d. 05-04-2019 (Woldweg 41)

d.d. 05-04-2019 (Woldweg 7)

d.d. 27-09-2018 (Gerststraat)

d.d. 27-09-2018 (Woldweg 7)

d.d. 25-09-2018 (Woldweg 41)

d.d. 25-09-2018 (Woldweg 7)

d.d. 14-11-2017 (Woldweg 41)

d.d. 08-11-2017 (Woldweg 7)

d.d. 13-07-2017 (Gerststraat)

d.d. 15-02-2016 (Gerststraat)

d.d. 15-02-2016 (Woldweg)

d.d. 17-01-2014

d.d. 19-12-2013

d.d. 20 juli 2012

Hier kunt u de rapporten over buitenschoolse opvang lezen:

d.d. 05-04-2019 (Woldweg 7)

d.d. 25-10-2017 (Woldweg 7)

d.d. 08-01-2016

d.d. 17 oktober 2014

d.d. 19 december 2013

d.d. 20 juli 2012