Pedagogisch beleid

Kinderopvang Poppejans Groningen - natuurbad Engelbert kindercentrumPedagogisch beleid kinderopvang Poppejans

We delen graag onze visie en onze handelswijze met ouders. We vinden het ook belangrijk om de dingen goed te overdenken. Daarvoor hebben we inmiddels drie verschillende pedagogische beleidsplannen: voor iedere groep bij Poppejans is er eentje. U ontvangt bij kennismaking van ons een pedagogisch beleidsplan.

Om u nu al een globale indruk te geven van wat u van onze opvang kunt verwachten hebben wij hier verkort onze visie geschreven.

Iedere leeftijdsgroep bij Poppejans heeft een eigen pedagogisch beleidsplan. Dit komt omdat in iedere groep kinderen van verschillende leeftijden zijn en iedere groep een andere stijl heeft.

Baby’s en peuters

Voor baby’s en peuters vinden we het belangrijk dat wij als opvang een vertrouwde basis zijn waar ze hun eigen tempo kunnen volgen. We nemen graag het dagritme van thuis over bij ons. Naast het hebben van kleine speelvrienden bieden we ook hen graag afwisseling en uitdaging. Baby’s zijn bijvoorbeeld graag op ontdekkingsreis over de vloer. In een kleine groep leren we peuters met kleine dingen al om rekening te leren houden met anderen.

Peutergroep

Het programma van de peutergroep is echt op hun leeftijd gericht. De groep kan iets groter zijn dan bij de dagopvang en er is meer speelruimte. Kinderen krijgen peutergym aangeboden omdat we ze graag laten bewegen. Motoriek oefenen kan op speelse wijze en ongemerkt leren ze ook dingen in spelvorm. De buitenruimte is een speeltuin waar je heel goed je grove motoriek kunt oefenen. De peutergroep vormt een goede voorbereiding voor de basisschool.

Buitenschoolse opvang

Kinderen willen we na schooltijd graag laten voelen dat ze vrije tijd hebben. We zien ook hier de kinderen graag bewegen: na een schooldag ook voor veel kinderen erg fijn. Maar geen verplichting: lekker uitblazen is ook belangrijk en rust zoeken lukt bijvoorbeeld ook heel goed met knutselen. Zelf kiezen.

En verder…

Voor alle kinderen geldt dat we ze graag uitdaging bieden op allerlei gebied. We hopen dat ze in een gemoedelijke sfeer bij ons dingen leren en hun grenzen durven te verleggen. Dat lukt alleen als ze ons vertrouwen, als ze de opvang gezellig vinden, zich kunnen spiegelen aan vrienden/vriendinnen en aan ons als begeleiding. Maar last but not least: we kunnen ze nog zoveel uitleggen en voordoen maar de beste leermeester is toch het leven zelf. We zijn alleen wel graag op de achtergrond aanwezig als ze aan onze zorg zijn toevertrouwd.